Menu

Zamów beton

883 903 903

Zakładowe laboratorium
WAAB

Prowadzi stały nadzór nad produkcja mieszanki betonowej na wszystkich węzłach WAAB.
Prowadzone są równolegle badania właściwości mechanicznych stwardniałego betonu
oraz ocena jakości zgodnie z wymogami stosowanych norm oraz specyfikacji technicznych.

Zakres prac laboratorium obejmuje również świadczenie usług związanych z projektowaniem mieszanek betonowych oraz oceną właściwości jakościowych stwardniałego betonu:

 • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
  (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)

  • badanie konsystencji
  • badanie zawartości powietrza
  • badanie gęstości mieszanki
  • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego
 • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
  (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)

  • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
  • ocena wytrzymałości na rozciąganie
  • badanie wodoszczelności
  • badanie nasiąkliwości
  • badanie gęstości stwardniałego betonu
 • badanie kruszyw mineralnych do betonu
  • ocena granulacji
  • ocena gęstości ziarn
  • ocena nasiąkliwości WA24
 • badanie zapraw oraz badanie cementu
 • badanie mieszanek stabilizowanych cementem
 • doradztwo w zakresie technologii betonu

 

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt umożliwiający rzetelną ocenę parametrów jakościowych badanych materiałów. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania i legalizacji. Personel laboratoryjny posiada długoletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami.